Tietoa, taitoa sydämellä

TURVALLISUUTTA JA HYVINVOINTIA - LAADUKKAITA JA VAIKUTTAVIA PALVELUITA LAPSILLE

JST Aves Oy tuottaa yksityisesti lastensuojelun laitospalveluita Nuorten Vanamo Vihdissä, Nuorisokoti Kallio Karkkilassa sekä Nuorisokoti Harjurinne Jyväskylässä. Laitoksemme ovat 7-paikkaisia erityisyksikköjä, jotka ovat suunnattuja 10-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista kasvatusta sekä turvallisia rajoja. Yksikkömme ovat erikoistuneet psyykkisesti ja/tai päihteillä oireilevien lasten ja nuorten hoitoon, kasvatukseen ja kuntoutukseen.

Tarjoamme lastensuojelulain perusteella sijoitetuille lapsille, nuorille sekä heidän perheilleen vaikuttavaa, laadukasta ja yksilöllisestä tarpeesta lähtevää kasvatus-, hoito- ja kuntoutustyötä. Nuorisokodeillamme on valmius vastata erilaisiin kriisitilanteisiin ympäri vuorokauden. Tarjoamme myös jälkihuoltopalveluita laitoksesta pois lähteville nuorille.

JST Avesissa toimii moniammatillinen henkilöstö, jolla on pitkä ja monipuolinen kokemus lastensuojelusta sekä lastensuojelun laitostyöstä. Erityisosaamista on muun muassa päihde- ja mielenterveystyöhön.

Toimintaamme valvoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Etelä-Suomen sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) sekä kaupunkien ja kuntien sosiaalitoimet.