Nuorten Vanamo Vihti

Nuorten Vanamo Vihti on 7-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö. Yksikkö on suunnattu 12-17 -vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista kuntoutusta, kasvatusta sekä turvallisia rajoja. Vanamo on kodikas omakotitalo, joka sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Nummelassa lähellä keskustan palveluita. Vanamoon nuori voi tulla huostaanotettuna, avohuollon tukitoimena sijoitettuna tai kiireellisesti sijoitettuna (ympäri vuorokauden).

Erityisosaamistamme on psyykkisesti oireilevien lasten kuntoutus. Lisäksi Vanamon työntekijöillä on kokemusta monikulttuurisesta työstä. Tuemme nuorta ja hänen perhettään kulttuurisensitiivisesti ja kunnioittaen nuoren taustaa sekä vakaumusta. Toimintamme tavoitteena on luoda nuorelle kodinomainen ja turvallinen kasvuympäristö, jossa tuetaan nuoren kasvua ja kehittymistä kohti aikuisuutta. Tavoitteemme on luoda nuorelle hyvään vuorovaikutukseen ja luottamukseen perustuva kanssakäymisen malli.

Vanamossa toimintamme perustuu perhe- ja verkostokeskeiseen työhön, jota toteutamme yhdessä mm. koulutoimen, sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Nuorisokodissamme moniammatillinen työyhteisö takaa nuorelle ympäristön, jossa on turvallista kasvaa kohti aikuisuutta. Autamme nuorta saamaan otteen omasta elämänhallinnastaan ja asetamme nuoren kanssa tavoitteita tulevalle elämälle. Onnistumisen elämyksien kautta haluamme vahvistaa nuoren minäkäsitystä, itsetuntoa ja elämänmyönteisyyttä.

Toimintamme peruslähtökohdat