Parkki

Parkki on Tampereen Lamminpäässä sijaitseva avopäihdepalvelua. Tarjoamme yksilöohjausta ja ryhmäkuntoutusta tukeaksemme sinua elämän eri haasteissa. Tuemme ja ohjaamme positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen ja päihteettömyyteen.

Toimintamme pohjautuu tarvelähtöisyyteen, meille on tärkeää toimia joustavasti jokaisen omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.

Yksilöohjaus:

Yksilöohjauksessa käydään luottamuksellisia kahdenkeskisiä keskusteluita. Keskustelun aiheet voivat olla esimerkiksi: jatkuva ahdistuksen tunne, päihteidenkäyttö, terveydentila, itsetunnon ongelmat tai jokin muu. Ohjauksessa on tärkeää, että sinä määrität ohjauksen tarpeen.

Ryhmät:

Ryhmien sisällöt ja aiheet muokkautuvat ryhmäläisten tarpeiden mukaisesti. Viitekehyksenä toimii ratkaisukeskeisyys ja luovan toiminnan työtavat. Ryhmään kuuluu välipala ja yksi oma päivä.

Me olemme täällä sinua varten!


Henkilökunta

Jussinkatu 1H
33420 Tampere

Puhelin toimisto
044 724 1401