Läheisverkostot

Teemme aktiivista yhteistyötä asiakkaiden läheisten kanssa, toki aina asiakkaan luvalla. Asiakkaiden läheisille on tarjolla kolme kertaa vuodessa läheisten ryhmä, joka tarjoaa vertaistukea ja yhteistyöverkoston esittelyä.

Mielenterveys- ja päihdetoimijoiden METELI-verkosto

JST Solum tekee aktiivista yhteistyöstä laajasti eri verkostojen kanssa. Vuonna 2016 olemme ottaneet vetovastuun Jyvässeudun mielenterveys- ja päihdetoimijoiden METELI-verkostosta. Verkosto on toiminut vuodesta 2008 ja se kokoontuu pääosin 4-6 kertaa vuodessa. Verkostoon kuuluu eri toimijoita sosiaali- ja terveysalalta kolmelta eri sektorilta.

Verkoston toiminnan tavoitteena on yhteistoiminnallinen palveluiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi. Tärkeää on toimijoiden tutuksi tuleminen keskenään ja yhteisen vaikuttamisen vahvistaminen. Verkostossa korostetaan sosiaalista kuntoutumista, kuntoutustyön pitkäjänteisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä.